050 628039

Op 31/12/2019 is het restaurant open vanaf 20.00 uur en is uitsluitend deze menu verkrijgbaar, geen à la carte
Le 31/12/2019, le restaurant est ouvert à partir de 20h et seul ce menu sera disponible, pas à la carte
On 31/12/2019, the restaurant is open from 20.00 and only this menu will be available, not à la carte

Prettige Feesten

Bonne fêtes

Pleasant Celebrations

Nieuwjaars – RÉVEILLON – du Nouvel An
New Year’s Eve

31/12/2019

95 €

Gelukkig Nieuwjaar

Bonne Année

Happy New Year

Delicatessen van het nieuwe jaar
Délicatesses de l’an neuf
Delicacies of the New Year

*****

Eendenleverterrine, gelei van Sardinië en toast
Foie gras de canard, gelée de Sardaigne et toasts
Duck foie gras, Sardinian jelly and toast

*****

Aumônière met een duo van zalm
Aumônière aux duo de saumons
Aumônière  with a duo of salmon

*****

Sorbet van basilicum en limoen
Sorbet de basilic et citron vert
Basil and lime sorbet

*****

Jonge tarbot met champagnesaus, pureetorentje en een groentenmandje
Turbotin sauce champagne, pomme duchesse et un panier de légumes
Young turbot, duchesse potatoes and vegetable basket

*****

Trio van huisgemaakte lekkernijen
Trio de saveurs gourmandes
Trio of homemade treats

*****

Versnaperingen met een glas Prosecco om middernacht
Mignardises avec une coupe de Prosecco à minuit
Sweets with a glass of Prosecco at midnight

Uw reservatie wordt enkel bevestigd na betaling van 50€ per persoon
op bankrekening van: Petit Ecailler du Zoute met vermelding van uw naam + “reveillon”.
In geval van annulatie vanaf 21/12/2019, zal het voorschot ingehouden worden als schadevergoeding.

Votre réservation sera seulement confirmée après paiement d’un acompte de 50€ par personne
sur le compte bancaire du Petit Ecailler du Zoute avec mention de votre nom + “reveillon”.
En cas d’annulation, à compter du 21/12/2019, l’acompte sera conservé à titre d’indemnité.

Your reservation will only be confirmed after payment of the deposit of 50€ per person
on the bank account of Petit Ecailler du Zoute stating your name + “reveillon”.
In the event of cancellation from the 21/12/2019 onwards, the deposit will be kept as compensation.
 

Bankrekening – Compte bancaire – Bank account
nr:  BE76 0013 1488 3395   Bic:  GEBABEBB