050 628039

Nieuwjaars - Reveillon - du Nouvel An

Prettige Feesten

Bonne fêtes

Pleasant Celebrations

Nieuwjaars – RÉVEILLON – du Nouvel An
New Year’s Eve

31/12/2022
vanaf 8 uur / à partir de 8 heures / from 8 o’clock

 

98 €

Gelukkig Nieuwjaar

Bonne Année

Happy New Year

Delicatessen van het nieuwe jaar
Délicatesses de l’an neuf
Delicacies of the New Year

*****

Eendenlever terrine met zijn konfijten en toasten
Foie gras de canard avec ses confits et toasts
Duck foie gras with its confits and toast

*****

Ravioli met kreeft en fijne groentjes met saffraansaus
Ravioles de homard et petits légumes, sauce safran
Lobster ravioli with fine vegetables and saffron sauce

*****

Jonge tarbot met kreeftensaus, pureetorentje en mini groentjes
Turbotin sauce « homardine », pommes duchesse et mini légumes
Young turbot with lobster sauce, duchesse potatoes and mini vegetables

*****

Trio van  lekkernijen
Trio de saveurs gourmandes
Trio of homemade treats

*****

Versnaperingen met een glas Prosecco om middernacht
Mignardises avec une coupe de Prosecco à minuit
Sweets with a glass of Prosecco at midnight

Uw reservatie wordt enkel bevestigd na betaling van 50€ per persoon
op bankrekening van: Petit Ecailler du Zoute met vermelding van uw naam + « reveillon ».
In geval van annulatie vanaf 20/12/2022, zal het voorschot ingehouden worden als schadevergoeding.

Votre réservation sera seulement confirmée après paiement d’un acompte de 50€ par personne
sur le compte bancaire du Petit Ecailler du Zoute avec mention de votre nom + « reveillon ».
En cas d’annulation, à compter du 20/12/2022, l’acompte sera conservé à titre d’indemnité.

Your reservation will only be confirmed after payment of the deposit of 50€ per person
on the bank account of Petit Ecailler du Zoute stating your name + « reveillon ».
In the event of cancellation from the 20/12/2022 onwards, the deposit will be kept as compensation.
 

Bankrekening – Compte bancaire – Bank account
nr:  BE76 0013 1488 3395   Bic:  GEBABEBB