050 628039

DISCLAIMER

Wij hebben de grootste mogelijke zorg besteedt aan de samenstelling en inhoud van de lepetitecaillerduzoute.be website. Het kan echter voorkomen dat de gepubliceerde informatie onvolledig of onjuist is. Aan de inhoud van de lepetitecaillerduzoute.be website kan dan ook geen rechten worden ontleend. Le Petit Ecailler du Zoute aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit de inhoud van de website of uit de tijdelijke onmogelijkheid om de website te kunnen raadplegen.

Voor zover op de website naar derden wordt gelinkt is Le Petit Ecailler du Zoute evenmin aansprakelijk voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit de door die derden verstrekte informatie en/ of geleverde diensten.

De inhoud van lepetitecaillerduzoute.be website is auteursrechtelijk beschermd. Niets uit de inhoud, de logo of beelden mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming worden gebruikt in welke vorm en/ of op welke wijze dan ook.