050 628039

Contact

Reservaties – Reservations

Enkel telefonisch – Uniquement par téléphone – Only by phone

050 628039

Wij aanvaarden geen reservaties online. Voor een reservatie gelieve te telefoneren. Dank u.

Nous n’acceptons pas les réservations online. pour une réservation s’il vous plaît appelez. Merci.

We do not accept reservations online. Kindly phone for a reservation. Thank you.

Beste Klanten

 Het restaurant zal gesloten zijn van 09/10 tot en met 21/10  's middags inclusief

============

Chers Clients

Le restaurant sera fermé du 09/10 au 21/10 l'après midi inclus

============

Dear Customers

The restaurant will be closed from 09/10 until 21/10 lunchtime inclusive

This will close in 0 seconds